Hoonete ja välirajatiste elektripaigaldiste projekteerimine ja teostusjoonised.

Nii nagu iga kunstiteos saab alguse esimestest visanditest, on ka iga hoone üheks alustalaks kvaliteetselt ja kehtivatele regulatsioonidele vastav elektriprojekt.

Elektriprojekti koostamine sisaldab endas:

 • konsultatsiooni kliendiga, tema soovide ja vajaduste välja selgitamiseks;
 • vajadusel valgusarvutuslike mudelite väljatöötamist, et tagada normidele vastav ja majanduslikult otstarbekaim valgustuslahendus;
 • projekti dokumentatsiooni sh. väljaehituseks vajalike materjalide nimekirja koostamist;
 • Vajadusel koostame teostusjooniseid juba valmis ehitatud elektripaigaldiste dokumenteerimiseks.

  Piksekaitsesüsteemide projekteerimine

  Eestis ei ole väga palju äikeselisi päevi, kuid kunagi ei tea, millal see harva esinev pikne võib palju kurja teha ning ohustada seeläbi meie vara või elusolendeid selle ümbruses.

  Et maandada selliseid riske, soovitame hoonetele paigaldada piksekaitsesüsteemid, mis aitavad viia pikse tõttu tekkinud kahjustuste ohtu miinimumini.

  Projekteerime piksekaitsesüsteeme vastavalt kehtivatele nõuetele ning arvestades hoone eripärasid. Iga meie poolt koostatud projekt kooskõlastatakse ka Päästeametis, et tagada oma klientidele enim pikse eest kaitset pakkuv lahendus.

  Muud joonised

  Koostame kliendi soovidele ja vajadustele vastavaid erinevaid tehnilisi jooniseid. Toome siinkohal välja mõned näited:

 • mööblidetailide joonised, kokkupaneku juhendid;
 • hoonete eskiisprojektid ehitusloa taotlemiseks;
 • 3D mudelite välja töötamine uue toote visualiseerimiseks;
 • detailide joonised CNC-pinkidel tootmiseks.
 • Võtke meiega julgelt ühendust ja leiame koos Teile sobiva lahenduse.

  Lisainfo ja hinnapakkumise saamiseks palume täita ära vastav vorm, mille leiate kontaktide sektsioonist.

  2012-2020 Insenerimaailm OÜ